Tel: 611 5000

Kurumlar Vergisi Yasası ( 41 / 1976 Sayılı Yasa )