Tel: 611 5000

Gelir Vergisi Yasası ( 24 / 1982 Sayılı Yasa )