Tel: 611 5000

Fasıl 113 ( Limited Şirketler Yasası )