Tel: 611 5000

Para ve Kambiyo Yasası ( 38 / 1997 Sayılı Yasa )