Tel: 611 5000

45/2007 Sayılı Finansal Kiralama Yasası