Tel: 611 5000

38/1993 Sayılı Off - Shore Şirketleri Hizmetler Yasası (R.G. 85 31 Ağustos 1993)