Tel: 611 5000
Ana Sayfa

Tasfiye Halindeki Bankalar ile Yönetimi ve Denetimi Fona Devredilen Bankalara Ait Alacakların TMSF 'ye Devri Yasası