Tel: 611 5000
Ana Sayfa

14 / 2000 Sayılı Yasanın 33 ( 2 ). Maddesi Uyarınca Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği