Tel: 611 5000
Ana Sayfa

39 / 2001 Sayılı Yasanın 33. Maddesi Uyarınca Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında (Değişiklik) Tebliği ( 01 Temmuz 2009 Tarihli ve 113 Sayılı Resmi Gazete )