Tel: 611 5000
Ana Sayfa

Mevduat - Türlerine Göre Dağılım (TP) - 2012

MEVDUAT - TÜRLERİNE GÖRE  DAĞILIM (TP)

PARA BİRİMİ : BİN TL

YIL 2012

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS 

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

Resmi

477.860

462.838

491.509

503.859

506.475

515.073

530.366

520.651

520.035

514.084

474.472

455.694

Ticari

532.101

521.362

507.783

488.364

506.992

501.899

490.250

518.188

522.276

524.502

516.541

609.605

Tasarruf

3.782.480

3.786.759

3.812.953

3.843.628

3.868.649

3.847.626

3.849.396

3.880.412

3.976.302

4.007.694

4.065.477

4.215.122

Diğer Mevduat

187.943

196.448

189.465

211.740

206.994

211.891

197.173

199.998

203.706

221.210

191.239

174.810

Bankalar

234.028

110.304

94.927

82.463

60.437

71.792

84.654

80.694

84.947

93.536

100.992

67.249

TOPLAM    

5.214.412

5.077.711

5.096.637

5.130.054

5.149.547

5.148.281

5.151.839

5.199.943

5.307.266

5.361.026

5.348.721

5.522.480