Tel: 611 5000
Ana Sayfa

Mevduat - Türlerine Göre Dağılım (Toplam) - 2012

MEVDUAT - TÜRLERİNE GÖRE  DAĞILIM  (TOPLAM)

PARA BİRİMİ : BİN TL

YIL 2012

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS 

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

Resmi

552.525

540.399

568.469

578.300

585.670

598.161

607.556

597.993

600.793

595.493

564.228

782.886

Ticari

859.345

860.991

850.640

836.165

867.474

871.396

856.464

885.581

905.034

892.341

853.999

976.744

Tasarruf

6.185.803

6.219.650

6.324.556

6.366.624

6.412.478

6.432.844

6.433.040

6.548.675

6.652.275

6.690.631

6.751.266

6.952.316

Diğer Mevduat

266.414

279.426

272.076

291.475

291.658

294.616

277.873

308.740

292.281

309.277

283.986

261.829

Bankalar

395.064

278.815

258.666

243.635

231.640

253.458

267.306

242.827

245.862

266.379

295.627

310.317

TOPLAM

8.259.151

8.179.281

8.274.407

8.316.199

8.388.920

8.450.475

8.442.239

8.583.816

8.696.245

8.754.121

8.749.106

9.284.092