Tel: 611 5000
Ana Sayfa

Bankacılık Sektörü Kar / Zarar Tablosu - 2010

BANKACILIK SEKTÖRÜ  KAR / ZARAR TABLOSU

PARA BİRİMİ: BİN TL

 

YIL 2010

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS 

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

 

FAİZ GELİRLERİ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-

Kredilerden Alınan Faizler

49.102

92.126

139.822

185.266

231.481

278.568

325.862

374.432

419.811

468.213

515.823

550.046

 2-

Takipteki Alacaklardan  Alınan Faizler

1.040

2.638

4.055

5.385

7.034

9.084

12.132

13.131

14.225

16.172

19.919

22.271

 3-

Bankalardan Alınan Faizler

10.015

18.571

28.897

38.039

48.049

58.730

70.157

80.416

91.268

101.866

112.576

125.056

 4-

Bankalararası Para Piy.İşl.Alınan Faizler

46

70

93

122

146

169

264

411

521

599

671

753

 5-

KKTC Kalkınma Bankası Tahvillerinden al.Faizler

705

1.311

1.933

2.547

3.197

3.942

4.664

5.183

5.873

6.311

6.986

7.300

 6-

Diğer Menkul Kıymet. Alınan Faizler

6.333

11.142

16.089

19.945

26.400

30.557

35.191

39.086

43.443

48.508

52.725

58.230

 7-

Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler

1

1

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

 8-

Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler

1.968

3.637

5.256

6.962

8.695

10.716

12.525

14.285

16.103

17.781

19.591

22.151

 9-

Toplam Faiz Gelirleri (1 den 8 ye)

69.210

129.496

196.147

258.268

325.005

391.769

460.798

526.947

591.247

659.453

728.294

785.810

 

FAİZ GİDERLERİ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-

Mevduata Verilen Faizler

33.612

63.125

96.549

127.046

157.090

187.396

218.694

250.640

279.677

312.985

344.906

378.924

11-

Bankalara Verilen Faizler

2.826

5.072

9.954

12.875

15.957

19.072

22.421

25.667

29.083

32.853

36.638

40.767

12-

Bankalararası Para Piy.İşl.Verilen Faizler

88

47

50

73

91

105

162

298

486

587

737

955

13-

Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14-

Repo İşlemlerine Verilen Faizler

152

200

254

304

367

425

477

535

574

638

781

950

15-

Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Giderler

684

1.457

405

634

683

870

1.991

2.062

2.089

2.085

2.111

2.231

16-

Toplam Faiz Giderleri (10 dan 15 e)

37.362

69.901

107.212

140.932

174.188

207.868

243.745

279.202

311.909

349.148

385.173

423.827

17-

Net Faiz Geliri (Gideri)  (9-16)

31.848

59.595

88.935

117.336

150.817

183.901

217.053

247.745

279.338

310.305

343.121

361.983

18-

Takipteki Alacaklar Özel Provizyonu

4.304

6.658

12.103

15.476

31.320

35.538

38.674

42.289

46.745

49.918

54.025

64.453

19-

Krediler Genel Provizyonu

899

1.749

2.675

3.276

4.017

5.617

6.354

6.927

7.745

7.755

8.689

9.982

20-

Prov. Sonrası. Net Faiz Geliri (Gideri) [17-(18+19)]

26.645

51.188

74.157

98.584

115.480

142.746

172.025

198.529

224.848

252.632

280.407

287.548

 

FAİZ DIŞI GELİRLER :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-

Kredilerden Alınan Ücret ve Komisyonlar

2.524

5.101

8.613

11.767

14.128

16.972

19.284

21.263

24.145

26.369

28.543

32.376

22-

İştirakler ve Bağlı Ortaklıklardan Alınan Kar Payları

0

0

0

1

1.501

1.766

1.766

1.766

1.766

1.766

1.766

1.766

23-

Bankacılık Hizmetleri Gelirleri

3.704

7.706

12.590

16.798

21.180

26.367

30.566

34.710

39.517

43.316

47.332

54.552

24-

Aktiflerimizin Satışından Elde Edilen Gelirler

970

1.002

1.035

1.096

1.113

1.231

1.249

1.085

1.096

1.139

1.153

1.165

25-

Diğer Faiz Dışı Gelirler

5.463

9.595

14.153

18.770

22.482

29.004

32.488

35.834

45.929

48.637

52.563

57.451

26-

Toplam Faiz Dışı Gelirler (21 den 25 e)

12.661

23.404

36.391

48.432

60.404

75.340

85.353

94.658

112.453

121.227

131.357

147.310

 

FAİZ DIŞI GİDERLER :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-

Personel Giderleri

10.524

21.338

32.073

43.450

53.914

67.573

78.647

90.105

100.446

113.968

125.226

141.718

28-

Kıdem Tazminatı Provizyonu

495

1.346

1.788

2.005

2.380

2.595

2.989

3.392

3.754

3.970

4.248

4.520

29-

Men. Değ., İştrk., B.Ort.ve B. Men. Değ. Değ. Az. Prov.

0

0

0

0

0

0

31

49

12

8

120

114

30-

Diğer Provizyonlar

223

440

663

965

1.216

1.419

1.657

1.992

2.187

960

1.041

243

31-

Verilen Ücret ve Komisyonlar

301

623

985

1.261

1.666

2.063

2.350

2.764

3.083

4.108

4.578

5.287

32-

Amortisman Giderleri

868

1.752

2.627

3.546

4.436

5.468

6.337

7.279

8.289

9.293

10.265

12.264

33-

Vergi, Resim, Harç ve Fonlar

190

395

641

770

860

1.002

1.176

1.286

1.878

2.306

2.433

2.574

34-

Diğer Faiz Dışı Giderler

8.189

15.504

24.348

32.080

39.490

47.906

56.114

63.941

77.505

85.143

93.187

103.654

35-

Toplam Faiz Dışı Giderler (27 den 34 e)

20.790

41.398

63.125

84.077

103.962

128.026

149.301

170.808

197.154

219.756

241.098

270.374

 

DİĞER FAİZ DIŞI GELİRLER (GİDERLER)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Sermaye Piyasası İşlemleri Karları (Zararları) (Net)

455

1.077

2.109

3.270

2.909

3.177

3.482

3.842

3.804

3.817

4.640

5.131

37

Kambiyo Karları (Zararları) (Net)

-71

5.013

4.543

2.553

8.522

10.802

8.265

10.327

7.009

8.036

13.482

17.716

38

Olağanüstü Gelirler (Giderler) (Net)

0

1

8.530

-59

-56

19.025

19.026

19.026

19.033

19.033

19.033

19.057

39-

Toplam Diğer Faiz Dışı Gelirler (Giderler) (36 dan 38 e)

384

6.091

15.182

5.764

11.375

33.004

30.773

33.195

29.846

30.886

37.155

41.904

40-

Vergi Öncesi Kar (Zarar)  [(20+26+39)-35]

18.900

39.285

62.605

68.703

83.297

123.064

138.850

155.574

169.993

184.989

207.821

206.388

41-

Vergi Provizyonu

3.443

6.716

9.383

12.456

15.269

19.050

23.080

26.283

28.974

31.842

34.396

35.784

42-

Dönem Net Karı (Zararı)  (40-41)

15.457

32.569

53.222

56.247

68.028

104.014

115.770

129.291

141.019

153.147

173.425

170.604