Tel: 611 5000
Ana Sayfa

Bankacılık Sektörü Kar / Zarar Tablosu - 2011

BANKACILIK SEKTÖRÜ  KAR / ZARAR TABLOSU

PARA BİRİMİ: BİN TL

 

YIL 2011

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS 

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

 

FAİZ GELİRLERİ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-

Kredilerden Alınan Faizler

51.551

97.724

145.063

194.166

246.000

297.724

350.414

406.171

460.373

516.175

572.720

631.070

 2-

Takipteki Alacaklardan  Alınan Faizler

1.223

2.662

3.838

6.042

7.441

9.349

10.927

11.907

12.747

13.934

16.356

18.006

 3-

Bankalardan Alınan Faizler

12.046

23.448

35.142

46.733

59.666

72.867

86.698

101.315

115.607

129.605

143.211

159.123

 4-

Bankalararası Para Piy.İşl.Alınan Faizler

41

84

122

157

220

256

312

420

498

548

590

649

 5-

KKTC Kalkınma Bankası Tahvillerinden al.Faizler

605

1.137

1.752

2.464

2.887

3.400

4.880

6.502

5.015

5.532

6.026

6.468

 6-

Diğer Menkul Kıymet. Alınan Faizler

3.956

7.498

11.113

15.711

20.410

25.242

30.039

35.438

41.940

47.695

53.070

57.523

 7-

Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

6

92

 8-

Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler

1.608

3.123

5.009

6.280

8.337

10.297

12.249

14.304

16.841

18.947

20.978

24.389

 9-

Toplam Faiz Gelirleri (1 den 8 ye)

71.030

135.676

202.039

271.553

344.961

419.135

495.519

576.058

653.022

732.437

812.957

897.320

 

FAİZ GİDERLERİ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-

Mevduata Verilen Faizler

33070

63.759

97.833

130.703

166.194

200.434

235.853

274.777

312.285

349.295

387.106

426.617

11-

Bankalara Verilen Faizler

4.173

7.965

12.405

16.503

21.115

25.963

31.341

37.136

42.779

48.394

53.852

60.017

12-

Bankalararası Para Piy.İşl.Verilen Faizler

92

211

299

441

590

739

896

1.074

1.255

1.452

1.618

1.859

13-

Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14-

Repo İşlemlerine Verilen Faizler

85

125

165

209

269

343

411

477

560

600

666

731

15-

Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Giderler

105

94

321

158

183

206

241

396

415

430

463

1.278

16-

Toplam Faiz Giderleri (10 dan 15 e)

37.525

72.154

111.023

148.014

188.351

227.685

268.742

313.860

357.294

400.171

443.705

490.502

17-

Net Faiz Geliri (Gideri)  (9-16)

33.505

63.522

91.016

123.539

156.610

191.450

226.777

262.198

295.728

332.266

369.252

406.818

18-

Takipteki Alacaklar Özel Provizyonu

2.224

3.981

9.257

11.156

15.120

18.954

22.598

25.736

28.407

29.686

32.275

77.037

19-

Krediler Genel Provizyonu

926

2.541

2.858

3.904

6.085

6.864

7.500

9.228

9.949

10.396

10.652

12.970

20-

Prov. Sonrası. Net Faiz Geliri (Gideri) [17-(18+19)]

30.355

57.000

78.901

108.479

135.405

165.632

196.679

227.234

257.372

292.184

326.325

316.811

 

FAİZ DIŞI GELİRLER :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-

Kredilerden Alınan Ücret ve Komisyonlar

3.179

6.129

10.185

13.551

16.870

20.468

22.858

25.577

28.984

31.661

34.931

39.420

22-

İştirakler ve Bağlı Ortaklıklardan Alınan Kar Payları

0

0

1.341

1.341

1.341

2.021

2.021

2.021

2.021

2.021

2.021

2.021

23-

Bankacılık Hizmetleri Gelirleri

3.790

7.655

13.256

17.726

22.628

28.444

33.280

37.871

43.753

48.803

53.274

61.672

24-

Aktiflerimizin Satışından Elde Edilen Gelirler

32

52

79

167

229

918

950

993

1.157

1.176

1.251

1.246

25-

Diğer Faiz Dışı Gelirler

5.388

9.221

14.544

19.011

22.142

28.403

32.019

34.656

38.155

42.767

45.398

54.581

26-

Toplam Faiz Dışı Gelirler (21 den 25 e)

12.389

23.057

39.405

51.796

63.210

80.254

91.128

101.118

114.070

126.428

136.875

158.940

 

FAİZ DIŞI GİDERLER :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-

Personel Giderleri

11.230

22.577

33.398

46.202

56.277

67.617

79.040

91.311

102.260

114.416

126.360

143.704

28-

Kıdem Tazminatı Provizyonu

629

831

1.657

2.288

2.484

2.728

2.932

3.321

3.651

3.825

4.013

4.320

29-

Men. Değ., İştrk., B.Ort.ve B. Men. Değ. Değ. Az. Prov.

123

617

890

320

1.151

1.150

1.101

20

43

742

1.006

3.148

30-

Diğer Provizyonlar

240

472

281

373

469

464

644

748

831

923

1.017

130

31-

Verilen Ücret ve Komisyonlar

402

801

1.464

1.817

2.327

2.943

3.550

4.519

5.482

6.282

7.057

7.412

32-

Amortisman Giderleri

991

1.973

3.118

3.945

4.954

5.909

6.985

8.146

9.127

10.127

11.196

13.494

33-

Vergi, Resim, Harç ve Fonlar

231

304

407

531

643

827

1.040

1.159

1.307

1.746

1.917

2.153

34-

Diğer Faiz Dışı Giderler

8.446

17.019

25.848

36.893

43.985

53.594

62.401

72.345

81.794

91.380

101.231

114.912

35-

Toplam Faiz Dışı Giderler (27 den 34 e)

22.292

44.594

67.063

92.369

112.290

135.232

157.693

181.569

204.495

229.441

253.797

289.273

 

DİĞER FAİZ DIŞI GELİRLER (GİDERLER)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Sermaye Piyasası İşlemleri Karları (Zararları) (Net)

165

240

315

349

323

478

774

1.353

826

-425

-724

583

37

Kambiyo Karları (Zararları) (Net)

4.855

5.636

1.644

1.557

8.314

10.764

16.987

21.933

32.188

28.444

33.535

41.778

38

Olağanüstü Gelirler (Giderler) (Net)

-32

-32

-28

-25

-5

-5

21

21

53

81

81

81

39-

Toplam Diğer Faiz Dışı Gelirler (Giderler) (36 dan 38 e)

4.988

5.844

1.931

1.881

8.632

11.237

17.782

23.307

33.067

28.100

32.892

42.442

40-

Vergi Öncesi Kar (Zarar)  [(20+26+39)-35]

25.440

41.307

53.174

69.787

94.957

121.891

147.896

170.090

200.014

217.271

242.295

228.920

41-

Vergi Provizyonu

5.165

8.091

10.768

14.572

19.070

23.869

28.575

32.339

37.525

42.136

46.243

47.452

42-

Dönem Net Karı (Zararı)  (40-41)

20.275

33.216

42.406

55.215

75.887

98.022

119.321

137.751

162.489

175.135

196.052

181.468