Tel: 611 5000
Ana Sayfa

Bankacılık Sektörü Kar / Zarar Tablosu - 2012

BANKACILIK SEKTÖRÜ  KAR / ZARAR TABLOSU

PARA BİRİMİ: BİN TL

 

YIL 2012

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS 

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

 

FAİZ GELİRLERİ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kredilerden Alınan Faizler

61.742

119.205

179.916

241.924

302.446

362.043

425.489

490.089

552.327

617.963

680.452

745.593

2

Takipteki Alacaklardan  Alınan Faizler

751

1.609

2.779

4.051

5.362

7.291

8.312

9.743

10.799

12.503

14.052

15.453

3

Bankalardan Alınan Faizler

14.603

28.234

43.182

57.213

72.131

86.445

100.406

114.165

127.606

140.463

153.883

174.950

4

Bankalararası Para Piy.İşl.Alınan Faizler

71

204

357

492

623

749

814

839

877

991

1.149

1.493

5

KKTC Kalkınma Bankası Tahvillerinden al.Faizler

517

1.011

1.471

2.012

2.539

3.246

10.270

11.433

4.866

5.341

5.831

6.316

6

Diğer Menkul Kıymet. Alınan Faizler

6.497

11.879

17.086

22.660

27.903

33.131

31.465

35.097

46.883

51.107

55.147

58.396

7

Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler

2

12

7

7

7

8

8

8

8

8

8

8

8

Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler

2.324

4.217

6.186

8.301

10.242

11.818

13.557

15.705

17.673

20.200

22.213

24.767

9

Toplam Faiz Gelirleri (1 den 8 ye)

86.507

166.371

250.984

336.660

421.253

504.731

590.321

677.079

761.039

848.576

932.735

1.026.976

 

FAİZ GİDERLERİ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Mevduata Verilen Faizler

40.541

78.871

122.231

162.973

206.618

248.332

292.569

337.056

379.896

425.021

468.907

514.001

11

Bankalara Verilen Faizler

6419

12.420

18.420

24.222

30.200

35.738

41.565

47.455

52.793

66.658

63.962

72.662

12

Bankalararası Para Piy.İşl.Verilen Faizler

120

319

517

715

917

1.233

1.591

2.037

2.490

2.905

3.307

3.862

13

Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Repo İşlemlerine Verilen Faizler

71

126

187

243

317

367

434

498

550

608

653

720

15

Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Giderler

734

1.310

2.209

3.000

3.992

4.865

5.724

6.743

7.610

412

429

487

16

Toplam Faiz Giderleri (10 dan 15 e)

47.885

93.046

143.564

191.153

242.044

290.535

341.883

393.789

443.339

495.604

537.258

591.732

17

Net Faiz Geliri (Gideri)  (9-16)

38.622

73.325

107.420

145.507

179.209

214.196

248.438

283.290

317.700

352.972

395.477

435.244

18

Takipteki Alacaklar Özel Provizyonu

2.492

5.675

9.417

16.275

19.573

22.836

27.515

28.667

33.232

43.342

48.329

73.421

19

Krediler Genel Provizyonu

954

1.992

3.035

3.884

5.540

7.049

7.108

8.737

9.630

10.060

11.284

14.224

20

Prov. Sonrası. Net Faiz Geliri (Gideri) [17-(18+19)]

35.176

65.658

94.968

125.348

154.096

184.311

213.815

245.886

274.838

299.570

335.864

347.599

 

FAİZ DIŞI GELİRLER :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Kredilerden Alınan Ücret ve Komisyonlar

3.917

6.880

10.488

13.090

16.569

20.634

23.652

25.913

29.308

32.544

36.450

41.603

22

İştirakler ve Bağlı Ortaklıklardan Alınan Kar Payları

0

0

0

0

0

257

257

257

257

257

257

1.431

23

Bankacılık Hizmetleri Gelirleri

5.925

11.815

19.260

25.655

32.794

41.030

47.566

54.445

63.090

70.253

78.135

75.998

24

Aktiflerimizin Satışından Elde Edilen Gelirler

11

194

224

313

351

403

416

452

518

525

527

562

25

Diğer Faiz Dışı Gelirler

6.236

9.215

14.827

21.546

31.067

37.591

42.981

46.857

52.082

59.414

62.437

68.086

26

Toplam Faiz Dışı Gelirler (21 den 25 e)

16.089

28.104

44.799

60.604

80.781

99.915

114.872

127.924

145.255

162.993

177.806

187.680

 

FAİZ DIŞI GİDERLER :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Personel Giderleri

12.540

25.288

37.854

51.346

63.797

76.988

90.379

104.215

117.638

131.368

144.807

163.452

28

Kıdem Tazminatı Provizyonu

320

523

972

1.175

1.431

1.637

2.216

2.547

2.831

3.036

3.287

3.604

29

Men. Değ., İştrk., B.Ort.ve B. Men. Değ. Değ. Az. Prov.

2.889

0

0

1.062

0

688

185

0

0

0

0

0

30

Diğer Provizyonlar

96

301

485

652

804

1.055

783

991

1.022

1.114

1.205

229

31

Verilen Ücret ve Komisyonlar

972

1.840

2.625

3.440

4.200

4.812

5.654

6.257

6.823

7.511

8.108

9.068

32

Amortisman Giderleri

1.012

2.060

3.168

4.197

5.297

6.253

7.409

8.513

9.662

10.836

12.111

14.287

33

Vergi, Resim, Harç ve Fonlar

296

450

641

879

1.026

1.157

1.381

1.508

1.714

2.134

2.345

3.295

34

Diğer Faiz Dışı Giderler

10.667

21.759

33.387

44.905

56.754

68.322

79.729

91.415

103.186

118.312

129.370

133.654

35

Toplam Faiz Dışı Giderler (27 den 34 e)

28.792

52.221

79.132

107.656

133.309

160.912

187.736

215.446

242.876

274.311

301.233

327.589

 

DİĞER FAİZ DIŞI GELİRLER (GİDERLER)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Sermaye Piyasası İşlemleri Karları (Zararları) (Net)

-724

-1.246

-1.464

-135

-237

38

627

1.345

1.956

1.037

2.682

8.189

37

Kambiyo Karları (Zararları) (Net)

-5.980

-5.918

-3.068

-2.204

5.323

5.176

5.852

6.723

6.476

7.918

8.849

9.686

38

Olağanüstü Gelirler (Giderler) (Net)

30

30

30

32

33

33

-364

-259

-219

-219

-219

-239

39

Toplam Diğer Faiz Dışı Gelirler (Giderler) (36 dan 38 e)

-6.674

-7.134

-4.502

-2.307

5.119

5.247

6.115

7.809

8.213

8.736

11.312

17.636

40

Vergi Öncesi Kar (Zarar)  [(20+26+39)-35]

15.799

34.407

56.133

75.989

106.687

128.561

147.066

166.173

185.430

196.988

223.749

225.326

41

Vergi Provizyonu

4.276

7.660

11.589

16.273

20.935

24.882

29.134

32.993

36.863

39.572

44.377

47.345

42

Dönem Net Karı (Zararı)  (40-41)

11.523

26.747

44.544

59.716

85.752

103.679

117.932

133.180

148.567

157.416

179.372

177.981