Tel: 611 5000
Ana Sayfa

Bankacılık Sektörü Kar / Zarar Tablosu - 2013

 

BANKACILIK SEKTÖRÜ  KAR / ZARAR TABLOSU

PARA BİRİMİ: BİN TL

 

YIL 2013

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS 

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

 

FAİZ GELİRLERİ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kredilerden Alınan Faizler

69.127

130.154

199.485

265.800

329.761

397.068

467.807

538.479

608.051

680.642

751.866

826.608

2

Takipteki Alacaklardan  Alınan Faizler

1.336

2.722

4.119

5.138

6.285

7.488

8.655

9.544

10.760

11.613

14.098

15.143

3

Bankalardan Alınan Faizler

13.495

22.607

34.165

48.708

61.952

68.762

80.886

93.803

107.019

120.735

134.466

153.110

4

Bankalararası Para Piy.İşl.Alınan Faizler

365

677

978

1.283

1.531

1.752

1.874

1.962

2.032

2.092

2.142

2.274

5

KKTC Kalkınma Bankası Tahvillerinden al.Faizler

522

988

1.611

2.090

2.738

3.341

3.717

4.243

4.876

5.545

5.916

6.150

6

Diğer Menkul Kıymet. Alınan Faizler

2.739

5.220

7.228

10.091

12.407

14.573

16.472

18.993

21.623

23.758

26.583

29.222

7

Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

8

Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler

2.172

3.922

5.620

7.334

9.577

11.372

13.282

15.317

16.697

18.436

20.057

21.708

9

Toplam Faiz Gelirleri (1 den 8 ye)

89.756

166.290

253.206

340.444

424.251

504.356

592.693

682.341

771.058

862.821

955.128

1.054.219

 

FAİZ GİDERLERİ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Mevduata Verilen Faizler

45.402

85.456

130.346

172.699

216.216

257.178

299.973

343.465

386.264

430.782

475.471

523.271

11

Bankalara Verilen Faizler

5.849

7.556

11.228

19.529

24.400

24.527

29.250

34.304

39.142

44.311

49.560

55.629

12

Bankalararası Para Piy.İşl.Verilen Faizler

398

721

1.050

1.379

1.709

1.986

2.254

2.532

2.821

3.141

3.287

3.768

13

Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Repo İşlemlerine Verilen Faizler

110

211

377

477

603

682

712

740

769

800

837

1.073

15

Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Giderler

79

132

163

187

199

276

298

318

326

361

388

485

16

Toplam Faiz Giderleri (10 dan 15 e)

51.838

94.076

143.164

194.271

243.127

284.649

332.487

381.359

429.322

479.395

529.543

584.226

17

Net Faiz Geliri (Gideri)  (9-16)

37.918

72.214

110.042

146.173

181.124

219.707

260.206

300.982

341.736

383.426

425.585

469.993

18

Takipteki Alacaklar Özel Provizyonu

3.574

6.727

10.322

13.565

17.683

21.660

26.662

29.701

39.885

42.324

45.445

65.063

19

Krediler Genel Provizyonu

1.159

3.239

5.008

6.713

9.972

10.981

12.314

13.787

15.926

17.006

18.215

22.543

20

Prov. Sonrası. Net Faiz Geliri (Gideri) [17-(18+19)]

33.185

62.248

94.712

125.895

153.469

187.066

221.230

257.494

285.925

324.096

361.925

382.387

 

FAİZ DIŞI GELİRLER :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Kredilerden Alınan Ücret ve Komisyonlar

3.803

9.628

14.892

18.402

22.755

26.598

30.167

33.731

37.981

41.813

46.236

54.766

22

İştirakler ve Bağlı Ortaklıklardan Alınan Kâr Payları

0

233

233

0

233

1.516

1.516

1.368

1.368

1.368

1.368

2.535

23

Bankacılık Hizmetleri Gelirleri

6.774

13.318

21.307

28.228

35.483

42.782

50.331

57.491

64.150

71.950

78.750

88.938

24

Aktiflerimizin Satışından Elde Edilen Gelirler

11

30

30

42

305

325

353

368

371

378

511

751

25

Diğer Faiz Dışı Gelirler

7.467

12.804

17.974

22.384

28.694

35.039

44.455

54.649

59.942

62.921

67.415

80.723

26

Toplam Faiz Dışı Gelirler (21 den 25 e)

18055

36.013

54.436

69.056

87.470

106.260

126.822

147.607

163.812

178.430

194.280

227.713

 

FAİZ DIŞI GİDERLER :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Personel Giderleri

14.166

28.418

43.555

58.748

73.598

88.386

103.220

118.706

134.021

150.629

167.521

189.794

28

Kıdem Tazminatı Provizyonu

405

1.607

1.807

2.016

2.229

2.535

4.783

5.159

5.409

5.686

5.946

6.274

29

Men. Değ., İştrk., B.Ort.ve B. Men. Değ. Değ. Az. Prov.

0

0

376

0

414

0

72

205

0

0

0

0

30

Diğer Provizyonlar

181

326

483

644

1.101

1.306

1.477

1.694

1.991

1.357

1.559

4.834

31

Verilen Ücret ve Komisyonlar

697

1.634

2.614

3.238

4.329

5.257

6.444

7.528

8.625

9.726

10.920

12.492

32

Amortisman Giderleri

1.258

2.454

3.679

5.872

6.178

7.514

8.835

10.212

11.896

14.423

16.274

18.313

33

Vergi, Resim, Harç ve Fonlar

319

672

1.636

1.856

2.273

2.430

2.675

2.969

3.425

3.906

4.165

4.656

34

Diğer Faiz Dışı Giderler

12.324

23.737

35.146

45.906

58.624

70.926

82.561

93.976

110.441

122.659

135.530

154.136

35

Toplam Faiz Dışı Giderler (27 den 34 e)

29.350

58.848

89.296

118.280

148.746

178.354

210.067

240.449

275.808

308.386

341.915

390.499

 

DİĞER FAİZ DIŞI GELİRLER (GİDERLER)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Sermaye Piyasası İşlemleri Kârları (Zararları) (Net)

482

672

834

1.436

1.627

-1.068

978

1.131

1.198

1.576

2.354

2.306

37

Kambiyo Kârları (Zararları) (Net)

2.205

6.267

8.398

7.992

14.991

19.454

21.870

31.388

32.127

30.735

34.743

43.939

38

Olağanüstü Gelirler (Giderler) (Net)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

Toplam Diğer Faiz Dışı Gelirler (Giderler) (36 dan 38 e)

2.687

6.939

9.232

9.428

16.618

18.386

22.848

32.519

33.325

32.311

37.097

46.245

40

Vergi Öncesi Kâr (Zarar)  [(20+26+39)-35]

24.577

46.352

69.084

86.099

108.811

133.358

160.833

197.171

207.254

226.451

251.387

265.846

41

Vergi Provizyonu

5.160

8.321

13.513

16.454

20.518

25.190

30.418

37.137

39.621

42.967

48.038

50.583

42

Dönem Net Kârı (Zararı)  (40-41)

19.417

38.031

55.571

69.645

88.293

108.168

130.415

160.034

167.633

183.484

203.349

215.263