Tel: 611 5000

Poliçeler Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname (31.03.2020- R.G. 55)