Tel: 611 5000

Poliçeler Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname (17.03.2020- R.G. 43)