Tel: 611 5000
Ana Sayfa

Mevduat ve Yasal Karşılık Faiz Oranları

                                                                                                KKTC MERKEZ BANKASI

                                                                                              YÖNETİM KURULU KARARI

 

Karar Tarihi:   26 Temmuz 2019

Karar Sayısı:  1046

 

      KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu, 41/2001 Sayılı KKTC Merkez Bankası Yasası’nın 11(1) ve 23(3)  maddeleri uyarınca, 

 

  1. KKTC Merkez Bankası nezdindeki özel ve tüzel kişiler ile bankaların faize tabi Türk Parası ve Yabancı Para mevduat hesaplarına, vadelerine bakılmaksızın aşağıdaki faiz
    oranlarının uygulanmasına,

 

Türk Lirası

ABD Doları

Euro

İngiliz Sterlini

 

% 13,25

% 1,00

% 0,125

% 0,25

 

                                                              

 

      2. KKTC Merkez Bankası nezdindeki Türk Parası ve Yabancı Para yasal karşılık hesaplarına aşağıdaki faiz oranlarının uygulanmasına,

 

Türk Lirası

ABD Doları

Euro

İngiliz Sterlini

 

% 9,00                           

% 0,65

% 0,00

% 0,125

 

 

      3. 26 Eylül 2018 tarih ve 140 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 20 Eylül 2018 tarih ve 1014 sayılı kararın,  yürürlükten kaldırılmasına,

 

     

     4. Bu kararın 29 Temmuz 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine,

 

 

karar vermiştir.