Tel: 611 5000
Ana Sayfa

Yasal Karşılık Faiz Oranları

                                                                                               KKTC MERKEZ BANKASI

                                                                                              YÖNETİM KURULU KARARI

 

 

Karar Tarihi:   14 Ağustos 2018 

Karar Sayısı:  1004

 

KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu, 41/2001 Sayılı KKTC Merkez Bankası Yasası’nın 11(1) ve 23(3)  maddeleri uyarınca, 

 

 

  1. KKTC Merkez Bankası nezdindeki Türk Parası yasal karşılık hesaplarına aşağıdaki  

           faiz oranının uygulanmasına,

 

                 Türk Lirası              

 

                    % 9,00

 

      2. 11 Haziran 2018 tarih ve 89 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan, 04 Haziran 2018 tarih ve 998 sayılı kararın, Türk Parası yasal karşılık faiz
​           oranlarına ilişkin 2. fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına,

 

      3.  Bu kararın 15.08.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine,

 

karar vermiştir.