Tel: 611 5000
Ana Sayfa

Yasal Karşılık Oranları

                                                 KKTC MERKEZ BANKASI

                                                YÖNETİM KURULU KARARI

 

 

Karar Tarihi  : 14 Ağustos 2018

Karar Sayısı: 1005

41/2001 Sayılı KKTC Merkez Bankası Yasası’nın 23’üncü maddesi uyarınca, 30.03.2018 Tarih ve 37 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış, 15.03.2018 Tarih ve 990 Sayılı
Yönetim Kurulu Kararı’nın yasal karşılık oranlarına ilişkin 2. maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

 

“ a) Türk Parası ve Yabancı Para Yükümlülüklerde  

  1. Üç aya kadar vadeli mevduatlarda (Üç ay dâhil)                                       %7
  2. Üç aydan uzun altı aya kadar vadeli mevduatlarda (altı ay dâhil)         %6
  3. Altı aydan uzun bir yıla kadar vadeli mevduatlarda (bir yıl dâhil)          %5
  4. Bir yıldan uzun vadeli mevduatlarda                                                          %4
  5. Mevduat hariç diğer yükümlülüklerde                                                        %7”

  

Bu Karar, 31.07.2018 tarihli yasal karşılık cetvellerinden başlamak üzere, yürürlüğe girer.