Tel: 611 5000
Ana Sayfa

Mevduat ve Yasal Karşılık Faiz Oranları

                                                                                                KKTC MERKEZ BANKASI

                                                                                              YÖNETİM KURULU KARARI

 

Karar Tarihi:   21 Haziran 2018 

Karar Sayısı:  1001

 

KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu, 41/2001 Sayılı KKTC Merkez Bankası Yasası’nın 11(1) ve 23(3)  maddeleri uyarınca, 

 

  1. KKTC Merkez Bankası nezdindeki özel ve tüzel kişiler ile bankaların faize tabi Yabancı Para mevduat hesaplarına, vadelerine bakılmaksızın
    aşağıdaki faiz oranlarının uygulanmasına,

 

                  USD                                                    EURO                                                     GBP               

 

                   0.75                                                              0.25                                                              0.50                 

 

       2. KKTC Merkez Bankası nezdindeki Yabancı Para yasal karşılık hesaplarına aşağıdaki faiz oranının uygulanmasına,

 

                  USD                                                    EURO                                                     GBP              

 

                    0.40                                                            0.125                                                             0.25                  

               

       3. 03 Nisan 2017 tarih ve 61 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 23 Mart 2017 tarih ve 947 sayılı kararın, yürürlükten kaldırılmasına,

 

       4. 31 Ocak 2018 tarih ve 9 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 25 Ocak 2018 tarih ve 979 sayılı kararın, yürürlükten kaldırılmasına,

 

       5. Bu kararın 25 Haziran 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine, 

 

         karar vermiştir.