Tel: 611 5000
Ana Sayfa

Bankacılık Sektörü Kar / Zarar Tablosu - 2018

BANKACILIK SEKTÖRÜ  KAR / ZARAR TABLOSU

PARA BİRİMİ: BİN TL

 

YIL 2018

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS 

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

 

FAİZ GELİRLERİ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kredilerden Alınan Faizler

137,706

263,570

406,997

550,248

708,218

860,662

1,039,064

1,245,102

1,469,022

1,662,647

1,851,481

2,056,227

2

Takipteki Alacaklardan  Alınan Faizler

3,691

6,792

9,204

11,604

12,980

16,807

18,083

19,941

21,252

22,818

23,907

25,546

3

Bankalardan Alınan Faizler

35,360

66,723

102,259

137,148

175,394

217,347

267,631

324,534

388,424

472,764

555,918

644,271

4

Bankalararası Para Piy.İşl.Alınan Faizler

2,486

4,694

7,185

9,720

12,312

15,654

19,364

23,404

29,409

38,041

46,385

56,742

5

KKTC Kalkınma Bankası Tahvillerinden al.Faizler

1,626

3,165

4,949

6,244

7,560

10,789

13,444

13,115

19,305

22,413

19,969

21,863

6

Diğer Menkul Kıymet. Alınan Faizler

7,421

14,267

22,910

32,457

41,596

49,089

60,759

74,774

82,695

97,449

116,587

131,117

7

Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler

0

0

0

8

36

86

87

87

87

87

87

87

8

Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler

2,479

5,607

8,953

12,566

16,317

21,227

26,609

32,419

38,310

46,509

54,256

63,529

9

Toplam Faiz Gelirleri (1 den 8 ye)

190,769

364,818

562,457

759,995

974,413

1,191,661

1,445,041

1,733,376

2,048,504

2,362,728

2,668,590

2,999,382

 

FAİZ GİDERLERİ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Mevduata Verilen Faizler

95,493

181,353

283,165

380,357

485,695

590,185

716,765

864,892

999,077

1,164,622

1,336,583

1,517,383

11

Bankalara Verilen Faizler

14,493

28,206

43,183

57,918

74,588

91,849

110,327

131,872

153,393

177,624

200,654

224,187

12

Bankalararası Para Piy.İşl.Verilen Faizler

345

874

2,011

3,383

4,420

5,469

6,156

7,356

8,112

9,917

11,625

14,116

13

Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler

0

0

0

0

0

124

423

734

944

1,222

1,486

1,680

14

Repo İşlemlerine Verilen Faizler

21

42

62

81

99

115

132

144

155

163

168

170

15

Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Giderler

413

709

1,068

1,404

1,733

2,039

2,394

3,436

3,319

4,070

4,539

4,985

16

Toplam Faiz Giderleri (10 dan 15 e)

110,765

211,184

329,489

443,143

566,535

689,781

836,197

1,008,434

1,165,000

1,357,618

1,555,055

1,762,521

17

Net Faiz Geliri (Gideri)  (9-16)

80,004

153,634

232,968

316,852

407,878

501,880

608,844

724,942

883,504

1,005,110

1,113,535

1,236,861

18

Takipteki Alacaklar Özel Provizyonu

5,772

9,625

13,695

28,056

32,139

43,893

99,359

109,723

122,407

137,576

188,162

287,275

19

Krediler Genel Provizyonu

5,410

7,417

13,759

15,880

22,813

28,006

34,640

57,440

55,516

55,509

54,136

58,017

20

Prov. Sonrası. Net Faiz Geliri (Gideri) [17-(18+19)]

68,822

136,592

205,514

272,916

352,926

429,981

474,845

557,779

705,581

812,025

871,237

891,569

 

FAİZ DIŞI GELİRLER :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Kredilerden Alınan Ücret ve Komisyonlar

8,202

14,993

26,055

33,176

42,014

49,914

58,531

65,847

75,049

81,986

88,236

99,458

22

İştirakler ve Bağlı Ortaklıklardan Alınan Kâr Payları

0

0

0

0

66

1,270

1,270

1,270

1,270

1,270

1,711

1,881

23

Bankacılık Hizmetleri Gelirleri

18,471

34,844

53,572

72,651

91,932

112,045

134,620

157,301

182,134

210,897

238,893

271,330

24

Aktiflerimizin Satışından Elde Edilen Gelirler

111

111

117

537

719

1,654

1,666

1,850

1,881

1,911

1,948

2,177

25

Diğer Faiz Dışı Gelirler

12,341

18,083

28,656

40,720

49,743

61,506

68,056

76,998

92,928

106,170

112,991

125,432

26

Toplam Faiz Dışı Gelirler (21 den 25 e)

39,125

68,031

108,400

147,084

184,474

226,389

264,143

303,266

353,262

402,234

443,779

500,278

 

FAİZ DIŞI GİDERLER :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Personel Giderleri

25,509

52,174

78,149

107,170

135,601

162,285

191,336

219,519

247,636

276,673

305,360

349,074

28

Kıdem Tazminatı Provizyonu

11

21

32

42

53

63

74

84

95

106

116

116

29

Men. Değ., İştrk., B.Ort.ve B. Men. Değ. Değ. Az. Prov.

0

0

692

755

1,161

1,231

803

803

803

803

803

803

30

Diğer Provizyonlar

1,468

1,938

2,916

3,367

4,074

6,326

7,625

13,264

15,400

12,586

12,108

4,808

31

Verilen Ücret ve Komisyonlar

4,818

9,446

15,002

20,545

26,713

32,397

39,510

46,745

54,698

64,211

73,903

85,139

32

Amortisman Giderleri

2,705

4,969

7,492

10,085

12,618

15,269

18,026

20,596

23,257

25,697

28,722

33,755

33

Vergi, Resim, Harç ve Fonlar

620

970

1,293

1,761

2,361

2,793

3,196

3,561

4,282

5,811

6,576

7,225

34

Diğer Faiz Dışı Giderler

28,127

51,116

74,287

102,407

127,027

152,764

181,357

209,564

234,138

262,973

291,647

342,633

35

Toplam Faiz Dışı Giderler (27 den 34 e)

63,258

120,634

179,863

246,132

309,608

373,128

441,927

514,136

580,309

648,860

719,235

823,553

 

DİĞER FAİZ DIŞI GELİRLER (GİDERLER)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Sermaye Piyasası İşlemleri Kârları (Zararları) (Net)

67

-121

242

270

281

303

419

440

457

478

487

-1,242

37

Kambiyo Kârları (Zararları) (Net)

-190

14,052

25,658

46,622

93,486

111,964

153,383

261,253

262,257

261,451

277,285

307,315

38

Olağanüstü Gelirler (Giderler) (Net)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

Toplam Diğer Faiz Dışı Gelirler (Giderler) (36 dan 38 e)

-123

13,931

25,899

46,892

93,767

112,267

153,802

261,693

262,714

261,929

277,772

306,073

40

Vergi Öncesi Kâr (Zarar)  [(20+26+39)-35]

44,566

97,920

159,950

220,760

321,559

395,509

450,863

608,602

741,248

827,328

873,553

874,367

41

Vergi Provizyonu

12,540

22,855

36,806

47,822

66,046

79,344

93,405

122,765

145,099

161,710

173,560

184,583

42

Dönem Net Kârı (Zararı)  (40-41)

32,026

75,063

123,145

172,938

255,513

316,167

357,454

485,837

596,149

665,618

699,993

689,784