Tel: 611 5000
Ana Sayfa

Yasal Karşılık Faiz Oranları

 

 

                                                                                                 KKTC MERKEZ BANKASI

                                                                                              YÖNETİM KURULU KARARI

 

 

Karar Tarihi:   25 Ocak 2018 

Karar Sayısı:  979

 

 

KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu, 41/2001 Sayılı KKTC Merkez Bankası Yasası’nın 11 (1) ve 23 (3) maddeleri uyarınca;

 

  1. KKTC Merkez Bankası nezdindeki Türk Parası ve Yabancı Para yasal karşılık hesaplarına aşağıdaki faiz oranlarının uygulanmasına,

 

 

                   Türk Lirası             Amerikan Doları                Euro              İngiliz Sterlini

 

                    % 5,00                      % 0,20                       % 0,125              % 0,25

 

 

 

      2.17 Şubat 2015 tarih ve 25 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10 Şubat 2015 tarih ve 899 sayılı kararın yürürlükten kaldırılmasına,

 

      3.Bu kararın 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine, 

 

           karar vermiştir.