Tel: 611 5000
Ana Sayfa

Mevduat Faiz Oranları

R.G      61
03.04.2017                                                            

                                                                                KKTC MERKEZ BANKASI

                                                                              YÖNETİM KURULU KARARI

 

 

Karar Tarihi:   23 Mart 2017

Karar Sayısı:  947 

 

KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu, 41/2001 Sayılı KKTC Merkez Bankası Yasası’nın 11(1) maddesi uyarınca, 

 

  1. KKTC Merkez Bankası nezdindeki özel ve tüzel kişiler ile bankaların faize tabi Türk Parası ve Yabancı Para mevduat hesaplarına, vadelerine
    bakılmaksızın aşağıdaki faiz oranlarının uygulanmasına,

 

 

                  Türk Lirası               Amerikan Doları                Euro                  İngiliz Sterlini

 

                    % 7,00                       % 0,40                       % 0,25                     % 0,50

 

 

      2. 17 Şubat 2015 tarih ve 25 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10 Şubat 2015 tarih ve 900 sayılı kararın yürürlükten kaldırılmasına,

 

      3. Bu kararın 3 Nisan 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine, 

 

 karar vermiştir.