Tel: 611 5000
Ana Sayfa

Bankacılık Sektörü Kar / Zarar Tablosu - 2017

BANKACILIK SEKTÖRÜ  KAR / ZARAR TABLOSU

PARA BİRİMİ: BİN TL

 

YIL 2017

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS 

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

 

FAİZ GELİRLERİ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kredilerden Alınan Faizler

117.521

222.491

341.428

456.792

577.829

695.127

819.496

938.607

1.063.635

 

 

 

2

Takipteki Alacaklardan  Alınan Faizler

1.880

2.944

4.048

5.201

6.353

7.999

10.352

13.618

18.272

 

 

 

3

Bankalardan Alınan Faizler

17.550

33.294

51.626

70.223

91.715

113.887

141.322

170.198

199.005

 

 

 

4

Bankalararası Para Piy.İşl.Alınan Faizler

2.296

4.093

6.501

8.365

9.935

11.496

12.988

14.470

16.051

 

 

 

5

KKTC Kalkınma Bankası Tahvillerinden al.Faizler

2.080

4.157

6.437

4.162

10.834

12.069

16.916

10.924

12.461

 

 

 

6

Diğer Menkul Kıymet. Alınan Faizler

6.145

11.426

17.154

26.491

27.485

32.558

36.252

49.094

54.926

 

 

 

7

Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler

69

111

155

202

254

265

292

318

318

 

 

 

8

Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler

2.181

4.056

6.150

8.108

10.230

12.308

14.497

16.717

18.882

 

 

 

9

Toplam Faiz Gelirleri (1 den 8 ye)

149.722

282.572

433.499

579.544

734.635

885.709

1.052.115

1.213.946

1.383.550

 

 

 

 

FAİZ GİDERLERİ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Mevduata Verilen Faizler

77.085

142.959

222.692

296.526

374.418

451.817

533.515

616.286

696.871

 

 

 

11

Bankalara Verilen Faizler

11.026

19.706

30.092

40.099

50.417

60.949

73.776

86.439

99.544

 

 

 

12

Bankalararası Para Piy.İşl.Verilen Faizler

456

561

690

866

1.023

1.267

1.477

1.991

2.754

 

 

 

13

Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

14

Repo İşlemlerine Verilen Faizler

69

131

207

270

339

407

475

537

677

 

 

 

15

Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Giderler

378

644

1.066

1.346

1.753

2.051

2.315

2.620

2.897

 

 

 

16

Toplam Faiz Giderleri (10 dan 15 e)

89.014

164.001

254.747

339.107

427.950

516.491

611.558

707.873

802.743

 

 

 

17

Net Faiz Geliri (Gideri)  (9-16)

60.708

118.571

178.752

240.437

306.685

369.218

440.557

506.073

580.807

 

 

 

18

Takipteki Alacaklar Özel Provizyonu

5.225

8.119

11.383

16.288

24.045

40.164

42.754

58.507

65.549

 

 

 

19

Krediler Genel Provizyonu

5.922

7.376

11.022

15.304

16.398

20.631

23.950

25.639

29.523

 

 

 

20

Prov. Sonrası. Net Faiz Geliri (Gideri) [17-(18+19)]

49.561

103.076

156.347

208.845

266.242

308.423

373.853

421.927

485.735

 

 

 

 

FAİZ DIŞI GELİRLER :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Kredilerden Alınan Ücret ve Komisyonlar

6.902

14.011

22.278

29.241

37.675

44.988

51.548

59.392

67.284

 

 

 

22

İştirakler ve Bağlı Ortaklıklardan Alınan Kâr Payları

0

0

0

0

2.654

3.384

3.384

3.457

3.457

 

 

 

23

Bankacılık Hizmetleri Gelirleri

10.536

20.117

33.387

46.285

59.287

73.532

91.308

106.536

121.790

 

 

 

24

Aktiflerimizin Satışından Elde Edilen Gelirler

2

18

65

65

68

69

172

1.998

2.013

 

 

 

25

Diğer Faiz Dışı Gelirler

15.609

24.044

36.471

42.626

51.678

73.564

81.779

93.132

104.396

 

 

 

26

Toplam Faiz Dışı Gelirler (21 den 25 e)

33.049

58.190

92.201

118.217

151.362

195.537

228.191

264.515

298.940

 

 

 

 

FAİZ DIŞI GİDERLER :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Personel Giderleri

22.159

44.753

69.141

94.053

117.516

141.811

165.812

191.403

215.181

 

 

 

28

Kıdem Tazminatı Provizyonu

31

63

94

125

157

188

219

250

282

 

 

 

29

Men. Değ., İştrk., B.Ort.ve B. Men. Değ. Değ. Az. Prov.

0

0

0

0

6

0

5

0

0

 

 

 

30

Diğer Provizyonlar

1.443

2.055

2.545

3.055

4.172

4.186

5.830

5.365

5.577

 

 

 

31

Verilen Ücret ve Komisyonlar

1.442

2.768

6.134

9.619

13.704

16.746

20.179

24.120

27.736

 

 

 

32

Amortisman Giderleri

2.145

4.329

6.567

8.791

11.130

13.574

16.040

18.554

21.426

 

 

 

33

Vergi, Resim, Harç ve Fonlar

601

916

1.266

1.674

2.064

2.423

2.783

3.210

3.753

 

 

 

34

Diğer Faiz Dışı Giderler

19.345

37.587

55.704

75.656

94.961

116.138

138.932

161.810

182.910

 

 

 

35

Toplam Faiz Dışı Giderler (27 den 34 e)

47.166

92.471

141.451

192.973

243.710

295.066

349.800

404.712

456.865

 

 

 

 

DİĞER FAİZ DIŞI GELİRLER (GİDERLER)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Sermaye Piyasası İşlemleri Kârları (Zararları) (Net)

93

229

440

468

155

83

-1.161

923

1.359

 

 

 

37

Kambiyo Kârları (Zararları) (Net)

26.977

15.778

22.097

16.780

20.990

22.006

28.564

34.395

43.473

 

 

 

38

Olağanüstü Gelirler (Giderler) (Net)

165

165

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

39

Toplam Diğer Faiz Dışı Gelirler (Giderler) (36 dan 38 e)

27.235

16.172

22.537

17.248

21.145

22.089

27.403

35.318

44.832

 

 

 

40

Vergi Öncesi Kâr (Zarar)  [(20+26+39)-35]

62.679

84.967

129.634

151.337

195.039

230.982

279.647

317.047

372.642

 

 

 

41

Vergi Provizyonu

10.986

16.077

24.945

30.873

38.990

45.587

55.828

64.376

75.253

 

 

 

42

Dönem Net Kârı (Zararı)  (40-41)

51.690

68.892

104.685

120.460

156.049

185.395

223.819

252.671

297.389