Tel: 611 5000
Ana Sayfa

Bankacılık Sektörü Kar / Zarar Tablosu - 2017

BANKACILIK SEKTÖRÜ  KAR / ZARAR TABLOSU

PARA BİRİMİ: BİN TL

 

YIL 2017

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS 

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

 

FAİZ GELİRLERİ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kredilerden Alınan Faizler

117.521

222.491

341.428

456.792

577.829

695.127

819.496

938.607

1.063.635

1.195.538

1.325.379

1.437.235

2

Takipteki Alacaklardan  Alınan Faizler

1.880

2.944

4.048

5.201

6.353

7.999

10.352

13.618

18.272

21.009

24.115

26.737

3

Bankalardan Alınan Faizler

17.550

33.294

51.626

70.223

91.715

113.887

141.322

170.198

199.005

232.264

264.664

299.880

4

Bankalararası Para Piy.İşl.Alınan Faizler

2.296

4.093

6.501

8.365

9.935

11.496

12.988

14.470

16.051

18.316

20.424

22.710

5

KKTC Kalkınma Bankası Tahvillerinden al.Faizler

2.080

4.157

6.437

4.162

10.834

12.069

16.916

10.924

12.461

14.063

15.563

16.857

6

Diğer Menkul Kıymet. Alınan Faizler

6.145

11.426

17.154

26.491

27.485

32.558

36.252

49.094

54.926

61.309

67.303

61.865

7

Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler

69

111

155

202

254

265

292

318

318

318

318

318

8

Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler

2.181

4.056

6.150

8.108

10.230

12.308

14.497

16.717

18.882

21.157

23.165

26.236

9

Toplam Faiz Gelirleri (1 den 8 ye)

149.722

282.572

433.499

579.544

734.635

885.709

1.052.115

1.213.946

1.383.550

1.563.974

1.740.931

1.891.838

 

FAİZ GİDERLERİ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Mevduata Verilen Faizler

77.085

142.959

222.692

296.526

374.418

451.817

533.515

616.286

696.871

787.219

876.542

961.347

11

Bankalara Verilen Faizler

11.026

19.706

30.092

40.099

50.417

60.949

73.776

86.439

99.544

113.882

128.001

131.628

12

Bankalararası Para Piy.İşl.Verilen Faizler

456

561

690

866

1.023

1.267

1.477

1.991

2.754

3.253

3.461

4.081

13

Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Repo İşlemlerine Verilen Faizler

69

131

207

270

339

407

475

537

677

688

699

719

15

Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Giderler

378

644

1.066

1.346

1.753

2.051

2.315

2.620

2.897

3.175

3.585

3.970

16

Toplam Faiz Giderleri (10 dan 15 e)

89.014

164.001

254.747

339.107

427.950

516.491

611.558

707.873

802.743

908.217

1.012.288

1.101.745

17

Net Faiz Geliri (Gideri)  (9-16)

60.708

118.571

178.752

240.437

306.685

369.218

440.557

506.073

580.807

655.757

728.643

790.093

18

Takipteki Alacaklar Özel Provizyonu

5.225

8.119

11.383

16.288

24.045

40.164

42.754

58.507

65.549

74.252

92.038

105.460

19

Krediler Genel Provizyonu

5.922

7.376

11.022

15.304

16.398

20.631

23.950

25.639

29.523

35.333

40.217

41.970

20

Prov. Sonrası. Net Faiz Geliri (Gideri) [17-(18+19)]

49.561

103.076

156.347

208.845

266.242

308.423

373.853

421.927

485.735

546.172

596.388

642.663

 

FAİZ DIŞI GELİRLER :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Kredilerden Alınan Ücret ve Komisyonlar

6.902

14.011

22.278

29.241

37.675

44.988

51.548

59.392

67.284

75.806

82.588

93.027

22

İştirakler ve Bağlı Ortaklıklardan Alınan Kâr Payları

0

0

0

0

2.654

3.384

3.384

3.457

3.457

3.457

3.490

3.614

23

Bankacılık Hizmetleri Gelirleri

10.536

20.117

33.387

46.285

59.287

73.532

91.308

106.536

121.790

138.542

153.600

169.034

24

Aktiflerimizin Satışından Elde Edilen Gelirler

2

18

65

65

68

69

172

1.998

2.013

2.124

2.683

2.817

25

Diğer Faiz Dışı Gelirler

15.609

24.044

36.471

42.626

51.678

73.564

81.779

93.132

104.396

114.429

122.852

128.433

26

Toplam Faiz Dışı Gelirler (21 den 25 e)

33.049

58.190

92.201

118.217

151.362

195.537

228.191

264.515

298.940

334.358

365.213

396.925

 

FAİZ DIŞI GİDERLER :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Personel Giderleri

22.159

44.753

69.141

94.053

117.516

141.811

165.812

191.403

215.181

239.411

265.306

295.071

28

Kıdem Tazminatı Provizyonu

31

63

94

125

157

188

219

250

282

313

413

376

29

Men. Değ., İştrk., B.Ort.ve B. Men. Değ. Değ. Az. Prov.

0

0

0

0

6

0

5

0

0

0

0

0

30

Diğer Provizyonlar

1.443

2.055

2.545

3.055

4.172

4.186

5.830

5.365

5.577

6.062

6.150

2.660

31

Verilen Ücret ve Komisyonlar

1.442

2.768

6.134

9.619

13.704

16.746

20.179

24.120

27.736

31.792

35.909

35.971

32

Amortisman Giderleri

2.145

4.329

6.567

8.791

11.130

13.574

16.040

18.554

21.426

24.454

27.088

30.043

33

Vergi, Resim, Harç ve Fonlar

601

916

1.266

1.674

2.064

2.423

2.783

3.210

3.753

4.820

5.162

5.603

34

Diğer Faiz Dışı Giderler

19.345

37.587

55.704

75.656

94.961

116.138

138.932

161.810

182.910

209.778

233.566

261.183

35

Toplam Faiz Dışı Giderler (27 den 34 e)

47.166

92.471

141.451

192.973

243.710

295.066

349.800

404.712

456.865

516.630

573.594

630.907

 

DİĞER FAİZ DIŞI GELİRLER (GİDERLER)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Sermaye Piyasası İşlemleri Kârları (Zararları) (Net)

93

229

440

468

155

83

-1.161

923

1.359

169

111

211

37

Kambiyo Kârları (Zararları) (Net)

26.977

15.778

22.097

16.780

20.990

22.006

28.564

34.395

43.473

72.683

92.091

94.483

38

Olağanüstü Gelirler (Giderler) (Net)

165

165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.717

39

Toplam Diğer Faiz Dışı Gelirler (Giderler) (36 dan 38 e)

27.235

16.172

22.537

17.248

21.145

22.089

27.403

35.318

44.832

72.852

92.202

107.411

40

Vergi Öncesi Kâr (Zarar)  [(20+26+39)-35]

62.679

84.967

129.634

151.337

195.039

230.982

279.647

317.047

372.642

436.752

480.209

516.092

41

Vergi Provizyonu

10.986

16.077

24.945

30.873

38.990

45.587

55.828

64.376

75.253

87.820

97.475

108.553

42

Dönem Net Kârı (Zararı)  (40-41)

51.690

68.892

104.685

120.460

156.049

185.395

223.819

252.671

297.389

348.932

382.734

407.539