Merkez Bankası

BANKACILIK SEKTÖRÜ  KAR / ZARAR TABLOSU

PARA BİRİMİ: BİN TL

 

YIL 2017

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS 

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

 

FAİZ GELİRLERİ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kredilerden Alınan Faizler

117.521

222.491

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Takipteki Alacaklardan  Alınan Faizler

1.880

2.944

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Bankalardan Alınan Faizler

17.550

33.294

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Bankalararası Para Piy.İşl.Alınan Faizler

2.296

4.093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

KKTC Kalkınma Bankası Tahvillerinden al.Faizler

2.080

4.157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Diğer Menkul Kıymet. Alınan Faizler

6.145

11.426

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler

69

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler

2.181

4.056

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Toplam Faiz Gelirleri (1 den 8 ye)

149.722

282.572

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAİZ GİDERLERİ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Mevduata Verilen Faizler

77.085

142.959

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Bankalara Verilen Faizler

11.026

19.706

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Bankalararası Para Piy.İşl.Verilen Faizler

456

561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Repo İşlemlerine Verilen Faizler

69

131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Giderler

378

644

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Toplam Faiz Giderleri (10 dan 15 e)

89.014

164.001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Net Faiz Geliri (Gideri)  (9-16)

60.708

118.571

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Takipteki Alacaklar Özel Provizyonu

5.225

8.119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Krediler Genel Provizyonu

5.922

7.376

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Prov. Sonrası. Net Faiz Geliri (Gideri) [17-(18+19)]

49.561

103.076

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAİZ DIŞI GELİRLER :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Kredilerden Alınan Ücret ve Komisyonlar

6.902

14.011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

İştirakler ve Bağlı Ortaklıklardan Alınan Kâr Payları

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Bankacılık Hizmetleri Gelirleri

10.536

20.117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Aktiflerimizin Satışından Elde Edilen Gelirler

2

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Diğer Faiz Dışı Gelirler

15.609

24.044

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Toplam Faiz Dışı Gelirler (21 den 25 e)

33.049

58.190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAİZ DIŞI GİDERLER :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Personel Giderleri

22.159

44.753

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Kıdem Tazminatı Provizyonu

31

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Men. Değ., İştrk., B.Ort.ve B. Men. Değ. Değ. Az. Prov.

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Diğer Provizyonlar

1.443

2.055

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Verilen Ücret ve Komisyonlar

1.442

2.768

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Amortisman Giderleri

2.145

4.329

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Vergi, Resim, Harç ve Fonlar

601

916

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Diğer Faiz Dışı Giderler

19.345

37.587

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Toplam Faiz Dışı Giderler (27 den 34 e)

47.166

92.471

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DİĞER FAİZ DIŞI GELİRLER (GİDERLER)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Sermaye Piyasası İşlemleri Kârları (Zararları) (Net)

93

229

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Kambiyo Kârları (Zararları) (Net)

26.977

15.778

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Olağanüstü Gelirler (Giderler) (Net)

165

165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Toplam Diğer Faiz Dışı Gelirler (Giderler) (36 dan 38 e)

27.235

16.172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Vergi Öncesi Kâr (Zarar)  [(20+26+39)-35]

62.679

84.967

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Vergi Provizyonu

10.986

16.077

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Dönem Net Kârı (Zararı)  (40-41)

51.690

68.892