Tel: 611 5000
Ana Sayfa

Bankacılık Sektörü Konsolide Bilanço - 2017

BANKACILIK SEKTÖRÜ KONSOLİDE BİLANÇO

PARA BİRİMİ:    BİN TL

YIL 2017

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS 

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

 

 AKTİF HESAPLAR :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nakit Değerler

192.066

188.772

189.773

189.216

198.524

 

 

 

 

 

 

 

2

Merkez Bankasından Alacaklar

1.827.255

1.845.972

2.028.918

2.128.383

2.189.111

 

 

 

 

 

 

 

3

Bankalararası Para Piy.İşl.Alacaklar

921.064

1.043.760

1.020.778

976.126

949.556

 

 

 

 

 

 

 

4

Bankalardan  Alacaklar

2.368.595

2.299.197

2.349.711

2.427.674

2.579.005

 

 

 

 

 

 

 

5

Menkul Değerler Cüzdanı (6+7) (Net)

1.707.433

1.641.871

1.596.618

1.540.742

1.554.015

 

 

 

 

 

 

 

6

a) KKTC Kalkınma Bankası Tahvilleri

332.783

325.670

327.005

340.450

364.816

 

 

 

 

 

 

 

7

b) Diğer Menkul Kıymetler

1.374.650

1.316.201

1.269.613

1.200.292

1.189.199

 

 

 

 

 

 

 

8

Mevduat Yasal Karşılıkları

1.455.432

1.412.120

1.445.405

1.463.222

1.484.121

 

 

 

 

 

 

 

9

Ters Repo Alacaklar

14.161

15.723

14.615

12.801

5.500

 

 

 

 

 

 

 

10

Krediler

12.341.446

12.160.423

12.410.795

12.449.442

12.537.383

 

 

 

 

 

 

 

11

Takipteki Alacaklar (Net) (12-13)

322.150

320.488

320.304

324.722

318.664

 

 

 

 

 

 

 

12

a) Takipteki Alacaklar

828.364

822.834

820.711

826.425

822.741

 

 

 

 

 

 

 

13

b) Takipteki Alacaklar Karsiliği (-)

506.214

502.346

500.407

501.703

504.077

 

 

 

 

 

 

 

14

Faiz ve Gelir Tah. Reeskontları

143.015

202.100

178.149

250.992

317.657

 

 

 

 

 

 

 

15

İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar (Net)

158.342

153.270

155.231

160.579

159.870

 

 

 

 

 

 

 

16

Bağlı Menkul Değerler  (Net)

95.336

95.869

86.179

85.348

85.729

 

 

 

 

 

 

 

17

Elden Çıkarılacak Kıymetler (Net)

48.586

48.466

48.466

48.499

50.883

 

 

 

 

 

 

 

18

Sabit Kıymetler  (Net)

128.523

132.085

133.011

133.395

133.644

 

 

 

 

 

 

 

19

Diğer Aktifler

123.995

132.075

126.959

136.521

135.436

 

 

 

 

 

 

 

20

TOPLAM AKTİFLER (1+..+19)-(6+7+12+13)

21.847.399

21.692.191

22.104.912

22.327.662

22.699.098

 

 

 

 

 

 

 

 

PASİF HESAPLAR  :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Mevduat

17.480.702

17.371.697

17.652.437

17.934.695

18.147.357

 

 

 

 

 

 

 

22

Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar

13.973

15.134

11.878

13.180

15.011

 

 

 

 

 

 

 

23

Merkez Bankasına Borçlar

0

0

0

0

5.346

 

 

 

 

 

 

 

24

Bankalararası Para Piy.İşl.Borçlar

71.717

52.162

84.357

82.128

78.305

 

 

 

 

 

 

 

25

Sermaye Benzri Krediler

33.903

32.481

32.730

32.259

32.164

 

 

 

 

 

 

 

26

Bankalara Borçlar

1.480.723

1.407.779

1.460.066

1.398.355

1.481.151

 

 

 

 

 

 

 

27

Fonlar

16.155

15.582

15.697

15.337

15.105

 

 

 

 

 

 

 

28

Çıkarılmış Menkul Kıymetler (Net)

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

29

Ödenecek Vergi, Resim, Harç ve Primler

17.989

21.037

24.335

30.009

31.756

 

 

 

 

 

 

 

30

Faiz ve Gider Reeskontları

99.358

98.927

106.421

110.495

121.448

 

 

 

 

 

 

 

31

Karşılıklar

213.435

214.214

222.685

217.534

215.135

 

 

 

 

 

 

 

32

Diğer Pasifler

306.890

336.578

335.093

335.557

366.500

 

 

 

 

 

 

 

33

TOPLAM (21+..+32)

19.734.845

19.565.591

19.945.699

20.169.549

20.509.278

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZKAYNAKLAR:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Ödenmiş Sermaye

977.001

987.192

992.414

1.001.613

1.001.738

 

 

 

 

 

 

 

35

Yedek Akçeler

427.994

428.921

520.073

558.201

558.201

 

 

 

 

 

 

 

36

Sabit Kıymet Yeniden Değerleme Fonu

340

340

340

340

340

 

 

 

 

 

 

 

37

Menkul Değerler Değer Artış Fonu

90.180

85.108

85.922

88.921

88.214

 

 

 

 

 

 

 

38

Dönem Kârı (Zararı)

51.690

68.892

104.685

120.460

156.049

 

 

 

 

 

 

 

39

Geçmiş Yıllar Kârı (Zararı)

565.349

556.147

455.779

388.578

385.278

 

 

 

 

 

 

 

40

Toplam Özkaynaklar (34+...+39)

2.112.554

2.126.600

2.159.213

2.158.113

2.189.820

 

 

 

 

 

 

 

41

TOPLAM PASİFLER (33+40)

21.847.399

21.692.191

22.104.912

22.327.662

22.699.098

 

 

 

 

 

 

 

 

Takipteki Krediler (Brüt) Oranı (%)

6,29

6,34

6,20

6,23

6,16