Merkez Bankası

BANKACILIK SEKTÖRÜ KONSOLİDE BİLANÇO

PARA BİRİMİ:    BİN TL

YIL 2017

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS 

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

 

 AKTİF HESAPLAR :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nakit Değerler

192.066

188.772

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Merkez Bankasından Alacaklar

1.827.255

1.845.972

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Bankalararası Para Piy.İşl.Alacaklar

921.064

1.043.760

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Bankalardan  Alacaklar

2.368.595

2.299.197

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Menkul Değerler Cüzdanı (6+7) (Net)

1.707.433

1.641.871

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

a) KKTC Kalkınma Bankası Tahvilleri

332.783

325.670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

b) Diğer Menkul Kıymetler

1.374.650

1.316.201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Mevduat Yasal Karşılıkları

1.455.432

1.412.120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Ters Repo Alacaklar

14.161

15.723

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Krediler

12.341.446

12.160.423

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Takipteki Alacaklar (Net) (12-13)

322.150

320.488

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

a) Takipteki Alacaklar

828.364

822.834

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

b) Takipteki Alacaklar Karsiliği (-)

506.214

502.346

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Faiz ve Gelir Tah. Reeskontları

143.015

202.100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar (Net)

158.342

153.270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Bağlı Menkul Değerler  (Net)

95.336

95.869

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Elden Çıkarılacak Kıymetler (Net)

48.586

48.466

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Sabit Kıymetler  (Net)

128.523

132.085

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Diğer Aktifler

123.995

132.075

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

TOPLAM AKTİFLER (1+..+19)-(6+7+12+13)

21.847.399

21.692.191

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASİF HESAPLAR  :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Mevduat

17.480.702

17.371.697

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar

13.973

15.134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Merkez Bankasına Borçlar

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Bankalararası Para Piy.İşl.Borçlar

71.717

52.162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Sermaye Benzri Krediler

33.903

32.481

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Bankalara Borçlar

1.480.723

1.407.779

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Fonlar

16.155

15.582

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Çıkarılmış Menkul Kıymetler (Net)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Ödenecek Vergi, Resim, Harç ve Primler

17.989

21.037

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Faiz ve Gider Reeskontları

99.358

98.927

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Karşılıklar

213.435

214.214

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Diğer Pasifler

306.890

336.578

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

TOPLAM (21+..+32)

19.734.845

19.565.591

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZKAYNAKLAR:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Ödenmiş Sermaye

977.001

987.192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Yedek Akçeler

427.994

428.921

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Sabit Kıymet Yeniden Değerleme Fonu

340

340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Menkul Değerler Değer Artış Fonu

90.180

85.108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Dönem Kârı (Zararı)

51.690

68.892

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Geçmiş Yıllar Kârı (Zararı)

565.349

556.147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Toplam Özkaynaklar (34+...+39)

2.112.554

2.126.600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

TOPLAM PASİFLER (33+40)

21.847.399

21.692.191

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takipteki Krediler (Brüt) Oranı (%)

6,29

6,34