Tel: 611 5000
Ana Sayfa

Bankacılık Sektörü Kar / Zarar Tablosu - 2016

 

BANKACILIK SEKTÖRÜ  KAR / ZARAR TABLOSU

PARA BİRİMİ: BİN TL

 

YIL 2016

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS 

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

 

FAİZ GELİRLERİ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kredilerden Alınan Faizler

101.927

197.256

297.088

397.204

503.937

600.221

708.082

813.361

915.966

1.021.386

1.132.838

1.241.553

2

Takipteki Alacaklardan  Alınan Faizler

3.631

7.292

9.290

11.482

14.528

17.981

19.689

20.875

22.052

23.730

25.467

27.262

3

Bankalardan Alınan Faizler

15.494

30.179

45.696

60.466

76.544

91.993

107.498

122.346

138.025

153.805

166.446

184.586

4

Bankalararası Para Piy.İşl.Alınan Faizler

989

1.833

2.581

3.287

4.113

4.708

5.493

6.422

7.277

8.563

10.063

12.215

5

KKTC Kalkınma Bankası Tahvillerinden al.Faizler

1.247

2.379

3.417

4.183

5.690

6.881

8.215

9.766

11.528

12.868

14.240

16.194

6

Diğer Menkul Kıymet. Alınan Faizler

3.820

7.690

11.987

16.951

20.934

25.229

30.207

34.271

38.410

42.734

47.993

53.453

7

Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler

0

0

0

0

0

4

12

14

14

14

14

53

8

Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler

1.925

3.634

5.563

7.250

9.243

11.048

12.946

14.847

16.824

18.756

20.633

23.399

9

Toplam Faiz Gelirleri (1 den 8 ye)

129.033

250.263

375.622

500.823

634.989

758.065

892.142

1.021.902

1.150.096

1.281.856

1.417.694

1.558.715

 

FAİZ GİDERLERİ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Mevduata Verilen Faizler

64.603

125.449

191.807

255.779

323.630

386.928

454.776

520.511

586.110

652.029

725.334

799.410

11

Bankalara Verilen Faizler

9.353

17.765

26.897

35.587

45.370

53.792

62.823

71.410

79.671

88.099

97.734

107.908

12

Bankalararası Para Piy.İşl.Verilen Faizler

882

1.515

2.312

3.298

4.408

5.412

6.635

7.688

8.719

9.808

10.728

11.559

13

Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Repo İşlemlerine Verilen Faizler

57

75

117

163

223

332

402

465

527

592

655

728

15

Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Giderler

327

585

859

1.123

1.439

1.684

1.900

2.116

2.417

2.615

2.835

3.080

16

Toplam Faiz Giderleri (10 dan 15 e)

75.222

145.389

221.992

295.950

375.070

448.148

526.536

602.190

677.444

753.143

837.286

922.685

17

Net Faiz Geliri (Gideri)  (9-16)

53.811

104.874

153.630

204.873

259.919

309.917

365.606

419.712

472.652

528.713

580.408

636.030

18

Takipteki Alacaklar Özel Provizyonu

4.802

12.161

28.460

33.524

39.325

43.557

49.810

54.384

79.348

82.928

90.476

139.630

19

Krediler Genel Provizyonu

2.549

4.241

6.899

8.552

12.470

14.050

16.314

18.198

19.442

22.449

27.485

31.322

20

Prov. Sonrası. Net Faiz Geliri (Gideri) [17-(18+19)]

46.460

88.472

118.271

162.797

208.124

252.310

299.482

347.130

373.862

423.336

462.447

465.078

 

FAİZ DIŞI GELİRLER :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Kredilerden Alınan Ücret ve Komisyonlar

5.814

11.832

18.863

24.556

30.085

36.203

40.276

45.896

51.767

58.305

65.084

75.219

22

İştirakler ve Bağlı Ortaklıklardan Alınan Kâr Payları

0

0

0

412

2.857

3.666

3.666

3.666

3.666

3.666

3.682

3.683

23

Bankacılık Hizmetleri Gelirleri

8.247

16.236

24.848

33.450

41.653

52.445

61.587

70.651

79.704

89.780

101.119

114.411

24

Aktiflerimizin Satışından Elde Edilen Gelirler

1

798

1.003

1.007

1.018

1.022

1.022

1.075

1.188

1.205

1.302

1.574

25

Diğer Faiz Dışı Gelirler

9.032

21.952

33.049

45.992

68.162

80.195

88.612

95.353

105.634

115.763

126.716

140.021

26

Toplam Faiz Dışı Gelirler (21 den 25 e)

23.094

50.818

77.763

105.417

143.775

173.531

195.163

216.641

241.959

268.719

297.903

334.908

 

FAİZ DIŞI GİDERLER :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Personel Giderleri

18.913

38.444

59.511

80.331

100.722

121.386

142.051

163.729

186.251

208.545

229.796

261.085

28

Kıdem Tazminatı Provizyonu

0

0

0

39

49

58

68

78

87

97

107

107

29

Men. Değ., İştrk., B.Ort.ve B. Men. Değ. Değ. Az. Prov.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115

30

Diğer Provizyonlar

602

977

1.322

2.085

3.809

3.214

4.271

4.282

4.770

4.713

5.811

2.546

31

Verilen Ücret ve Komisyonlar

1.136

2.413

3.925

5.226

6.890

8.212

9.655

11.004

12.287

13.869

15.265

17.116

32

Amortisman Giderleri

1.992

3.985

6.026

8.116

10.140

12.215

14.560

16.864

19.102

21.753

24.270

27.751

33

Vergi, Resim, Harç ve Fonlar

600

989

1.300

1.581

1.872

2.250

2.482

2.830

3.149

3.937

4.315

4.812

34

Diğer Faiz Dışı Giderler

18.072

35.607

53.429

71.144

88.196

104.263

116.559

132.777

148.265

165.456

181.797

205.809

35

Toplam Faiz Dışı Giderler (27 den 34 e)

41.315

82.415

125.513

168.522

211.678

251.598

289.646

331.564

373.911

418.370

461.361

519.341

 

DİĞER FAİZ DIŞI GELİRLER (GİDERLER)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Sermaye Piyasası İşlemleri Kârları (Zararları) (Net)

14

17

39

35

30

-74

-15

-15

21

45

807

815

37

Kambiyo Kârları (Zararları) (Net)

11.064

16.606

2.471

2.575

16.587

21.159

36.654

33.883

41.123

59.321

85.783

103.577

38

Olağanüstü Gelirler (Giderler) (Net)

0

17

62

62

62

131

141

40

40

254

254

1.254

39

Toplam Diğer Faiz Dışı Gelirler (Giderler) (36 dan 38 e)

11.078

16.640

2.572

2.672

16.679

21.216

36.780

33.908

41.184

59.620

86.844

105.646

40

Vergi Öncesi Kâr (Zarar)  [(20+26+39)-35]

39.317

73.515

73.093

102.364

156.900

195.459

241.779

266.115

283.094

333.305

385.833

386.291

41

Vergi Provizyonu

7.389

14.288

16.947

22.867

32.506

39.172

47.280

53.174

55.622

64.645

74.721

79.541

42

Dönem Net Kârı (Zararı)  (40-41)

31.928

59.227

56.146

79.496

124.394

156.287

194.499

212.941

227.473

268.660

311.112

306.750