Tel: 611 5000
Ana Sayfa

Bankacılık Sektörü Kar / Zarar Tablosu - 2015

BANKACILIK SEKTÖRÜ  KAR / ZARAR TABLOSU

PARA BİRİMİ: BİN TL

 

YIL 2015

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS 

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

 

FAİZ GELİRLERİ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kredilerden Alınan Faizler

89.296

171.755

262.531

352.169

443.506

534.743

629.699

726.973

821.367

917.252

1.010.194

1.108.804

2

Takipteki Alacaklardan  Alınan Faizler

633

3.072

6.014

6.890

8.038

10.924

12.265

13.162

16.445

17.191

18.807

24.413

3

Bankalardan Alınan Faizler

13.475

26.939

41.738

56.187

71.203

86.533

99.885

113.372

127.298

141.573

155.920

171.191

4

Bankalararası Para Piy.İşl.Alınan Faizler

538

1.338

2.208

2.764

3.252

3.878

4.502

5.254

5.947

6.758

7.580

8.520

5

KKTC Kalkınma Bankası Tahvillerinden al.Faizler

1.879

3.076

3.974

5.571

6.293

6.478

7.935

9.610

10.007

9.748

12.130

13.266

6

Diğer Menkul Kıymet. Alınan Faizler

3.675

6.161

9.139

12.147

15.238

18.856

23.056

27.034

30.929

34.845

38.728

42.921

7

Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler

1.735

3.524

5.342

7.088

8.991

10.778

12.658

14.059

16.063

17.859

19.636

21.976

9

Toplam Faiz Gelirleri (1 den 8 ye)

111.231

215.865

330.946

442.816

556.521

672.190

790.000

909.464

1.028.056

1.145.226

1.262.995

1.391.091

 

FAİZ GİDERLERİ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Mevduata Verilen Faizler

56.265

109.882

169.840

228.477

287.319

346.461

408.859

470.851

532.742

596.048

657.301

724.676

11

Bankalara Verilen Faizler

7.885

15.125

22.306

30.107

37.692

45.641

53.642

62.097

70.691

78.788

86.793

95.186

12

Bankalararası Para Piy.İşl.Verilen Faizler

681

1.163

1.768

2.266

2.704

3.170

3.676

4.173

4.708

5.319

6.108

7.002

13

Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Repo İşlemlerine Verilen Faizler

189

329

502

704

866

969

1.092

1.295

1.397

1.437

1.457

1.493

15

Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Giderler

565

737

1.077

1.214

1.377

1.664

1.935

2.048

2.182

2.383

2.573

2.825

16

Toplam Faiz Giderleri (10 dan 15 e)

65.585

127.236

195.493

262.768

329.958

397.905

469.204

540.464

611.720

683.975

754.232

831.182

17

Net Faiz Geliri (Gideri)  (9-16)

45.646

88.629

135.453

180.048

226.563

274.285

320.796

369.000

416.336

461.251

508.763

559.909

18

Takipteki Alacaklar Özel Provizyonu

6.175

12.036

19.501

29.189

36.779

45.728

51.438

64.156

88.587

93.281

102.062

156.333

19

Krediler Genel Provizyonu

2.391

4.496

6.610

10.034

11.316

13.303

15.496

17.835

19.194

19.878

20.971

25.186

20

Prov. Sonrası. Net Faiz Geliri (Gideri) [17-(18+19)]

37.080

72.097

109.342

140.825

178.468

215.254

253.862

287.009

308.555

348.092

385.730

378.390

 

FAİZ DIŞI GELİRLER :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Kredilerden Alınan Ücret ve Komisyonlar

5.153

8.892

15.862

20.978

25.695

31.213

36.680

41.502

47.396

53.245

59.430

67.711

22

İştirakler ve Bağlı Ortaklıklardan Alınan Kâr Payları

0

0

0

1.772

1.772

2.385

2.385

2.385

2.385

2.385

2.393

3.567

23

Bankacılık Hizmetleri Gelirleri

7.759

14.784

22.818

30.776

38.230

46.383

55.895

63.251

71.098

78.779

86.295

99.352

24

Aktiflerimizin Satışından Elde Edilen Gelirler

1

1

36

77

97

133

138

1.168

1.464

1.465

3.530

6.764

25

Diğer Faiz Dışı Gelirler

15.950

21.302

29.772

35.609

42.414

52.469

57.877

61.712

68.960

74.127

79.758

95.525

26

Toplam Faiz Dışı Gelirler (21 den 25 e)

28.863

44.979

68.488

89.212

108.208

132.583

152.975

170.018

191.303

210.001

231.406

272.919

 

FAİZ DIŞI GİDERLER :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Personel Giderleri

17.616

35.353

53.310

73.243

91.441

110.476

132.564

151.935

170.734

189.850

208.373

234.578

28

Kıdem Tazminatı Provizyonu

9

19

28

37

46

55

65

74

83

83

102

139

29

Men. Değ., İştrk., B.Ort.ve B. Men. Değ. Değ. Az. Prov.

152

136

215

336

154

135

135

135

135

135

135

179

30

Diğer Provizyonlar

231

641

931

1.313

1.651

1.966

3.083

3.003

3.220

3.482

3.806

3.775

31

Verilen Ücret ve Komisyonlar

1904

3.063

3.438

4.610

5.632

6.955

7.992

9.095

10.300

11.419

12.564

14.252

32

Amortisman Giderleri

1648

3.438

5.203

7.002

8.855

10.591

12.691

14.618

16.498

18.481

20.485

23.124

33

Vergi, Resim, Harç ve Fonlar

375

559

753

1.215

1.578

1.846

2.086

2.340

2.629

3.261

4.013

4.416

34

Diğer Faiz Dışı Giderler

14.817

31.109

46.740

62.121

77.756

96.300

114.274

131.491

150.570

165.819

184.492

205.147

35

Toplam Faiz Dışı Giderler (27 den 34 e)

36.752

74.318

110.618

149.877

187.113

228.324

272.890

312.691

354.169

392.530

433.970

485.610

 

DİĞER FAİZ DIŞI GELİRLER (GİDERLER)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Sermaye Piyasası İşlemleri Kârları (Zararları) (Net)

603

783

825

1.004

1.109

1.106

1.192

1.274

1.273

1.318

1.370

648

37

Kambiyo Kârları (Zararları) (Net)

6.494

13.778

29.155

30.803

33.290

37.058

46.731

64.445

84.381

76.239

82.082

85.730

38

Olağanüstü Gelirler (Giderler) (Net)

0

0

50

50

51

51

188

188

928

930

930

1.045

39

Toplam Diğer Faiz Dışı Gelirler (Giderler) (36 dan 38 e)

7.097

14.561

30.030

31.857

34.450

38.215

48.111

65.907

86.582

78.487

84.382

87.423

40

Vergi Öncesi Kâr (Zarar)  [(20+26+39)-35]

36.288

57.319

97.242

112.017

134.013

157.728

182.058

210.243

232.271

244.050

267.548

253.122

41

Vergi Provizyonu

6.273

10.367

17.308

19.690

24.593

29.320

34.711

40.352

46.830

49.618

53.391

51.298

42

Dönem Net Kârı (Zararı)  (40-41)

30.015

46.952

79.934

92.327

109.420

128.408

147.347

169.891

185.441

194.432

214.157

201.824