Tel: 611 5000
Ana Sayfa

"Garanti Verilecek Krediler ile İlgili Bankalar ve Gerçek ve/veya Tüzel Kişiler ile Yapılacak Sözleşmelerin İçeriğine İlişkin Şekil ve Asgari Şartlar; Garanti Verilecek Kredilerle İlgili Değerlendirme Kıstasları ile Başvuruda İstenecek Bilgi ve Belgeler "