Tel: 611 5000

MENU         EN  / TR

Ana Sayfa

41/2001 Sayılı Yasanın Madde 11/3 ve 51 (1) (B) Altındaki Reeskont ve Avans İşlemleri Tebliği'ne İlişkin Uygulama Esasları Talimatı