Tel: 611 5000
Ana Sayfa

Zamanaşımına Uğrayan Mevduatla İlgili Duyuru ( 11 Eylül 2020 Tarih - 176 Sayılı Resmi Gazete)

17Kasım2017tarihve62/2017sayılıBankacılıkYasası’nın36.(1)(C)maddesindedüzenlenmiş mevduat, emanet ve alacaklarla ilgili hüküm gereği 10 yıllık süre içerisinde aranmayıp zamanaşımına uğramış ve bankalar tarafından, Bankamıza gönderilen ekteki mevduat listesi 11 Eylül 2020 tarih ve 176 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Yasa gereği Resmi Gazete ilanından itibaren bir yıl içerisinde sahipleri tarafından aranmayan mevduat, emanet ve alacaklar Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu’na devredilmektedir. Hak sahiplerinin, süresinde Merkez Bankası’na müracaat etmeleri halinde mevduatları ödenebilecektir.