Tel: 611 5000
Ana Sayfa

Zamanaşımına Uğrayan Mevduatla İlgili Duyuru ( 15 Ağustos 2018 Tarih - 120 Sayılı Resmi Gazete)

62/2017 Sayılı KKTC Bankacılık Yasası’nın  36.(1) (C) maddesi gereğince düzenlenmiş mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklarla ilgili hüküm gereği
10 yıllık süre içerisinde aranmayıp zamanaşımına uğramış ve Bankalar tarafından, Bankamıza gönderilen ekteki mevduat listesi 15 Ağustos
2018 Tarih ve 120 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yasa gereği Resmi Gazete ilanından itibaren bir yıl içersinde sahipleri tarafından aranmayan mevduat, emanet ve alacaklar Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonu’na devredilmektedir. Hak sahiplerinin, süresinde Merkez Bankası’na müracaat etmeleri halinde mevduatları ödenebilecektir.