Tel: 611 5000
Ana Sayfa

Zamanaşımına Uğrayan Mevduatla İlgili Duyuru ( 25 Temmuz 2016 Tarih - 94 Sayılı Resmi Gazete)

 

23 Kasım 2001 Tarih ve 39/2001 Sayılı Bankalar Yasası’nın 22. maddesinde düzenlenmiş mevduat, emanet ve alacaklarla ilgili hüküm gereği
10 yıllık süre içerisinde aranmayıp zamanaşımına uğramış ve Bankalar tarafından, Bankamıza gönderilen ekteki mevduat listesi 25 Temmuz
2016 Tarih ve 94 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yasa gereği Resmi Gazete ilanından itibaren bir yıl içersinde sahipleri tarafından aranmayan mevduat, emanet ve alacaklar Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonu’na devredilmektedir. Hak sahiplerinin, süresinde Merkez Bankası’na müracaat etmeleri halinde mevduatları ödenebilecektir.