Merkez Bankası

Mülga Yasalar ve Düzenlemeler

Aradığınız içeriği bu alandan sorgulayabilirsiniz.
Mevzuat Mevzuat Türü Bağlı Olduğu Yasa
39 / 2001 Sayılı Yasanın 33. Maddesi Uyarınca Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında (Birleştirilmiş) Tebliği Tebliğ KKTC Bankalar Yasası ( 39 / 2001 Sayılı Yasa )
39 / 2001 Sayılı Yasanın 33. Maddesi Uyarınca Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında (Değişiklik) Tebliği ( 12 Ocak 2015 Tarihli ve 06 Sayılı Resmi Gazete ) Tebliğ KKTC Bankalar Yasası ( 39 / 2001 Sayılı Yasa )
39 / 2001 Sayılı Yasanın Madde 15 ( 3 ) Altında Bankalarda İç Denetim, Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Yönetim Sistemleri (Değişiklik) Tebliği Tebliğ KKTC Bankalar Yasası ( 39 / 2001 Sayılı Yasa )
39 / 2001 Sayılı Yasanın 33. Maddesi Uyarınca Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında (Değişiklik) Tebliği ( 07 Ocak 2014 Tarihli ve 05 Sayılı Resmi Gazete ) Tebliğ KKTC Bankalar Yasası ( 39 / 2001 Sayılı Yasa )
"Garanti Verilecek Krediler ile İlgili Bankalar ve Gerçek ve/veya Tüzel Kişiler ile Yapılacak Sözleşmelerin İçeriğine İlişkin Şekil ve Asgari Şartlar; Garanti Verilecek Kredilerle İlgili Değerlendirme Kıstasları ile Başvuruda İstenecek Bilgi ve Belgeler " Tebliğ
41 / 2008 Sayılı Yasanın Madde (4), (5), (6), (10), (22) ve (23) Altında Uluslararası Bankacılık Birimleri Kuruluş Şartları, Kuruluş ve Faaliyet İzni Verilmesi, Hisse Devir ve Edinimlerine İlişkin Esas ve Usuller Tebliği Tebliğ Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası ( 41 / 2008 Sayılı Yasa )
39 / 2001 Sayılı Yasanın 33. Maddesi Uyarınca Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında (Değişiklik) Tebliği ( 01 Temmuz 2009 Tarihli ve 113 Sayılı Resmi Gazete ) Tebliğ KKTC Bankalar Yasası ( 39 / 2001 Sayılı Yasa )
39 / 2001 Sayılı Yasanın Madde 15 ( 3 ) Altında Bankalarda İç Denetim, Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Yönetim Sistemleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Tebliğ KKTC Bankalar Yasası ( 39 / 2001 Sayılı Yasa )
41 / 2008 Sayılı Yasanın Madde 14 Altında Uluslararası Bankacılık Birimleri'nin Demirbaş ve Sabit Varlıklarını Devretmeleri ile İlgili Esaslar Hakkında Tebliğ Tebliğ Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası ( 41 / 2008 Sayılı Yasa )
41 / 2008 Sayılı Yasanın Madde 15 ( 1 ) Altında Uluslararası Bankacılık Birimleri'nin Hesap ve Kayıt Düzeni Tebliği Tebliğ Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası ( 41 / 2008 Sayılı Yasa )
39 / 2001 Sayılı Yasanın Madde 15 ( 3 ) Altında Bankalarda İç Denetim, Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Yönetim Sistemleri Tebliği Tebliğ KKTC Bankalar Yasası ( 39 / 2001 Sayılı Yasa )
39 / 2001 Sayılı Yasanın 33. Maddesi Altında Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in Değiştirilmesine ilişkin Tebliğ ( 19 Mart 2008 Tarihli ve 53 Sayılı Resmi Gazete ) Tebliğ KKTC Bankalar Yasası ( 39 / 2001 Sayılı Yasa )
39 / 2001 Sayılı Yasanın 33. Maddesi Altında Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in Değiştirilmesine ilişkin Tebliğ ( 17 Ağustos 2007 Tarihli ve 151 Sayılı Resmi Gazete ) Tebliğ KKTC Bankalar Yasası ( 39 / 2001 Sayılı Yasa )
Genel Disponibilite Tebliği ( 08.02.2007 - 24 R.G ) Tebliğ KKTC Merkez Bankası Yasası ( 41 / 2001 Sayılı Yasa )
39 / 2001 Sayılı Yasanın 33. Maddesi Uyarınca Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği ( 09 Ağustos 2007 Tarihli ve 144 Sayılı Resmi Gazete ) Tebliğ KKTC Bankalar Yasası ( 39 / 2001 Sayılı Yasa )
28 Ekim 2005 Tarih ve 571 Sayılı Karar Karar KKTC Merkez Bankası Yasası ( 41 / 2001 Sayılı Yasa )
38 / 1997 Sayılı Yasanın Madde 9 Altında Tebliğ Tebliğ Para ve Kambiyo Yasası ( 38 / 1997 Sayılı Yasa )
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Yıllık Faiz Oranlarına Ek Olarak Bankaların Almış Oldukları Faiz Farkları Karar KKTC Merkez Bankası Yasası ( 41 / 2001 Sayılı Yasa )
Kur Riskine Esas Sermaye Yükümlülüğünün Hesaplanmasına İlişkin Genelge Genelge KKTC Bankalar Yasası ( 39 / 2001 Sayılı Yasa )
38 / 1997 Sayılı Yasanın Madde 9 Altında Tebliğ Tebliğ Para ve Kambiyo Yasası ( 38 / 1997 Sayılı Yasa )
38 / 1997 Sayılı Yasanın Madde 9 Altında Tebliğ Tebliğ Para ve Kambiyo Yasası ( 38 / 1997 Sayılı Yasa )
39 / 2001 Sayılı Yasanın 33. Maddesi Altında Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in Değiştirilmesine İlişkin Tebliğ Tebliğ KKTC Bankalar Yasası ( 39 / 2001 Sayılı Yasa )
41 / 2001 Sayılı Yasanın Madde 30 ve 51 ( 1 ) I Altında Risk İşlemleri Merkezi Tebliği Tebliğ KKTC Merkez Bankası Yasası ( 41 / 2001 Sayılı Yasa )
39 / 2001 Sayılı Yasanın 33. Maddesi Uyarınca Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği Tebliğ KKTC Bankalar Yasası ( 39 / 2001 Sayılı Yasa )
21 / 2002 Sayılı Offshore Bankalar ( Değişiklik ) Yasası Değişiklik Yasası Offshore Bankalar Yasası ( 46 / 2000 Sayılı Yasa )
39 / 2001 Sayılı Yasanın Madde 40 ( 1 ), ( 2 ) ve ( 4 ) Altında Bankaların Birleşme ve Devir Tebliği Tebliğ KKTC Bankalar Yasası ( 39 / 2001 Sayılı Yasa )
14 / 2000 Sayılı Yasanın 33 ( 2 ). Maddesi Uyarınca Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği Tebliğ KKTC Bankalar Yasası ( 39 / 2001 Sayılı Yasa )
Risk İşlemleri Talimatı Talimat KKTC Merkez Bankası Yasası ( 41 / 2001 Sayılı Yasa )
35 / 1987 Sayılı Yasanın 31. Maddesi Uyarınca Yapılan Risk İşlemleri Tüzüğü Tüzük KKTC Merkez Bankası Yasası ( 41 / 2001 Sayılı Yasa )
46 / 2000 Sayılı Yasanın 4 ( 4 ). ve 12 ( 2 ). Maddeleri Altında Tüzük Tüzük Offshore Bankalar Yasası ( 46 / 2000 Sayılı Yasa )
Offshore Bankalar Yasası ( 46 / 2000 Sayılı Yasa ) Yasa
55 / 1999 Sayılı Yasanın Madde 3 Altında Tebliğ Tebliğ Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi Yasası ( 55 / 1999 Sayılı Yasa )
55 / 1999 Sayılı Yasanın Madde 14 Altında Tebliğ Tebliğ Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi Yasası ( 55 / 1999 Sayılı Yasa )
Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi Yasası ( 55 / 1999 Sayılı Yasa ) Yasa
38 / 1997 Sayılı Yasanın Madde 7 Altında Tebliğ Tebliğ Para ve Kambiyo Yasası ( 38 / 1997 Sayılı Yasa )
38 / 1997 Sayılı Yasanın Madde 9 Altında Tebliğ Tebliğ Para ve Kambiyo Yasası ( 38 / 1997 Sayılı Yasa )